Letras primeiras. o foral do burgo de caldelas, os primordios da lirica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
Gasteizko hondartzak
Descobrim la biblia. nou testament (la paraula. la llum) estoig 2 vol. albums.
Sequence
Death on the altar (ingles)